Velkommen til Hegnstrup/ About Hegnstrup

engelskflag102v2

Gården har været drevet økologisk siden 1976, og gården var med til at starte den økologiske bevægelse.

koer2008

Jordbruget omfatter 30 tdl. På markerne dyrkes mange forskellige slags grøntsager, kløvergræs og korn; men vi har også arealer, der ligger hen med vild natur.

Gårdens husdyr består af køer, får, heste, høns og ænder.

En del af økologiens hovedbudskab er alsidighed også kaldet diversitet. På Hegnstrup er stor variation inden for afgrøderne en naturlig følge af den økologiske tankegang. Det er selvfølgelig ikke så rationelt, men giver på den anden side en større sikkerhed, hvis én afgrøde slår fejl. Tit supplerer kulturerne hinanden.

Det medfører også en langt rigere forekomst af insekter, fugle, vilde planter mm., som trives under eller på grund af de individuelle forskelle i kulturerne. Endelig er den daglige arbejdssituation behagelig varieret.

Afgrøderne fordeler sig på flere forskellige familier og arter især grøntsager og kløvergræs.

Vi lægger stor vægt på økologi og alsidighed: således producerer vi selv alt det foder vores dyr spiser, vi bruger vores husdyrgødning på markerne og vi producerer selv de fleste af de frø vi sår. Endelig tilstræber vi at kunne producere grøntsager og kød til brug hele året. Alt sammen er med til at befordre en stor mangfoldighed af vilde planter og dyr. Det sker under minimalt forbrug af indkøbt energi.

Der er flere naboejendomme knyttet til stedet, og det giver meget liv og et godt socialt netværk for børn, unge og voksne.

Du kan læse meget mere om Hegnstrup i denne artikelrække fra tidsskriftet Praktisk Økologi her:

PØ1

Økologi i sin ægte form

Drivhuset slumrer aldrig

Dyrene på Hegnstrup

Albuerum til naturen

Høst og opbevaring